All Collections
Manage my Trine account
Information om Skattedeklaration
Information om Skattedeklaration
Liz Mwangi avatar
Written by Liz Mwangi
Updated over a week ago

Denna artikel ska endast ses som generell information. Du är alltid personligt ansvarig för att din deklaration har fyllts i på ett korrekt sätt.

Trine rapporterar ränteinkomst som en kontrolluppgift till Skatteverket för de investerare som har angett personnummer på sitt konto och angett Sverige som taxeringsland. Om du har en förtryckt uppgift på din deklaration, kontrollera så att denna motsvarar den förväntade ränteinkomsten.

Förutom ränteinkomst så behöver du redovisa utestående fordringar där du visar nettovinst och nettoförlust och kapitalförluster. Detta rapporteras till Skatteverket eftersom en investering genom Trine innebär ett lån i utländsk valuta. Detta görs med en K4 blankett.

Du hittar en hjälpblankett på din dashboard, under Transactions fliken. Ladda ner Hjälpblankett K4

Summeringen från hjälpblanketten ska redovisas på K4.

Återbetalningar ska rapporteras under sektion C

Kapitalförluster ska rapporteras under sektion D (exempelvis om ett lån under året har fått statusen ändrad till defaulted i vårt system)

Notera att denna artikel endast innehåller generell information. Du är alltid personligt ansvarig för att din deklaration har fyllts i på ett korrekt sätt.

Vi har frågat Skatteverket hur en investering genom Trine ska deklareras och detta är svaret vi fått. Vid specifika frågor om din deklaration hänvisar vi till Skatteverket eller din skatterådgivare.

Trine tar inget ansvar för hur informationen i denna artikel används.

Did this answer your question?